ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Βασικά Χαρακτηριστικά ‘’Κατηγορίες-Υπό-κατηγορίες’’ Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

0

Πολλές φορές στην απλή καθημερινή ζωή, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ κατάθλιψης και μελαγχολίας ή/και κακοδιαθεσίας είναι δυσδιάκριτη, με αποτέλεσμα συχνά να συγχέονται στον κοινό νου

Λέμε ενίοτε, «έχω κατάθλιψη» για να δηλώσουμε μια κακή διάθεση που έχουμε ή μια άρνηση για οτιδήποτε, όμως είναι στ’ αλήθεια κατάθλιψη; Και πως διαφέρει η διαταραχή αυτή της διάθεσης από την καταθλιπτική προσωπικότητα;

Ενότητες:
Διαταραχές της Διάθεσης: βασικά χαρακτηριστικά και κατηγορίες
Μείζων Καταθλιπτική διαταραχή: διαγνωστικά κριτήρια & κλινική εικόνα
Υπό-κατηγορίες της κατάθλιψης
Διαχωρισμός κατάθλιψης και μελαγχολίας / κακοδιαθεσίας
Διαφορές Κατάθλιψης και Καταθλιπτικής Προσωπικότητας
Συνηθέστερα αίτια και επιδημιολογικά στοιχεία
Αντιμετώπιση: θεραπευτικές παρεμβάσεις & πρόγνωση
Συζήτηση Περιστατικών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 82, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Χορηγείται: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Δηλώσεις Συμμετοχής: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Φοιτητές και Σπουδαστές όλων των Επιστημών
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Κάθε Ενδιαφερόμενο

12/1/2017, 19:00-21:00