Ελληνοκινεζική Ένωση με σκοπό την προώθηση επενδύσεων και συνεργασιών

0

Τους στόχου, το όραμα και τις δραστηριότητες της νεοιδρυθήσας Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ) η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασαν πρόσφατα σε μια λαμπρή εκδήλωση, ο πρόεδρος της κ. Δημήτρης Σαμαράς, ο Συμπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών κ. Xiaosong He και η Αντιπρόεδρος κ. Betty Xu.

Ο Πρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ), Δημήτρης Σαμαράς, ο Συμπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών, Xiaosong He, η Αντιπρόεδρος, Betty Xu
Ο Πρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ), Δημήτρης Σαμαράς, ο Συμπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών, Xiaosong He, η Αντιπρόεδρος, Betty Xu

Η (ΕΚΕΠΕΣ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών αλλά και προσωπικοτήτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης αλλά και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Την υποστήριξή τους στην Ελληνοκινεζική Ένωση έχουν ήδη εκδηλώσει διακεκριμένοι πολιτικοί αλλά και επιχειρηματίες από τους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας, του αργοδιατροφικού κλάδου, της ενέργειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Η Ένωση αποσκοπεί στην προαγωγή και προώθηση ισχυρών συνεργατικών δεσμών, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης αλλά και θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στους εμπλεκομένους τόσο από την ελληνική όσο και από την κινεζική πλευρά. Βασικός στόχος της Ένωσης είναι να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας, φορέας ιδεών και αιτημάτων αλλά και επιταχυντής των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να προωθείται η άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Κέζων επιχειρηματιών και επενδυτών αλλά και η υλοποίηση αμφίπλευρων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Η Αντιπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών, Betty Xu, Ο Πρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ), Δημήτρης Σαμαράς
Η Αντιπρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών, Betty Xu, Ο Πρόεδρος της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ), Δημήτρης Σαμαράς
Νίκος & Μαρία Σαμαρά
Νίκος & Μαρία Σαμαρά